Tips oss !
02270
 
Uke
Ma
Ti
On
To
Fr
1
       
6
7
2
9
3
 
 
TVT på nett
 
 
Blinksider
 
 
Programmer
 
 
Om TvTrøndelag
 
 
Markedsavd
 
 
Lokale Nyheter


Les de siste
nyhetene på Adressa.no


Verdalingen
 
Redaktør

 

TV som medium

TV er et kraftfullt medium og byr på de sterke sidene til alle andre viktige mediekanaler. I tillegg er det bare TV som kan vise et produkt i bevegelse – enten det helles, kjøres, spises, bæres, dreies, bearbeides, arbeides med eller plukkes fra hverandre. Seerne ser produktet satt inn i en virkelighet. Derfor blir budskapet presentert på en langt mer kraftfull måte, enn i noe annet medium.

TV har kapasitet til å skape troverdighet. Vi sier: ‘Det må jo være sant, jeg så det med mine egne øyne!’ Seerne kan se brukere av et produkt lykkes, der de selv tidligere har mislykkes. Brukerne smiler av tilfredshet. De mottar synlige og følbare belønninger for sin suksess, i form av ære, takknemlighet og anerkjennelse.

Produktet kan bli demonstrert, satt i arbeid, vise sin funksjon og hvorfor det skal kjøpes. Produktet kan sammenlignes med andre produkter og bli satt på harde prøver for å vise sin effektivitet, styrke og levetid. Andre media kan bare rapportere om resultatene. De kan ikke vise dem frem for allmenn granskning og bedømmelse.

Noen ser mye på TV. Andre ser lite. Men alle ser noe. TV egner seg godt til å bygge kjennskap og profil. Mange mener at merkevarebygging ikke eksisterte i Norge før vi fikk kommersiell TV. TV har i alle tilfeller vært en god medhjelper til å bygge opp en rekke nye merker.

TV skaper høy erindring. Årsaken til dette er muligheten til å kombinere lyd, bilde og bevegelse og dermed spille på flere sanser hos mottakeren.

Den mest seervennlige reklamen beskrives ofte som profilerende reklame. Der benytter man ofte en historie som har til oppgave å fortelle noe positivt om firmaet eller påvirke mottakeren til innta en positiv holdning over for avsenderen. I salgsutløsende reklame viser man ofte produktet og prisen som man ønsker å få hurtig respons på.

En annonsør bør ha en minimums investering for å gå på TV. Man setter et mål for kampanjen. Dette vil si at budskapet (filmen) bør ha mulighet til en viss minimumseksponering mot målgruppen for å ha effekt.

I perioder kan støyen fra andre annonsører være høy. Da må man prøve å skille seg ut ved å produsere gode og annerledes filmer eller ved å øke tallet på visninger.

Reklameinnslag sendes i blokker. Kunsten er å fange seernes oppmerksomhet og skape erindring. Utfordringen ligger i å komprimere budskapet. Man må gjøre det lett forståelig og servere det i en innbydende og oppsiktsvekkende innpakning.

Mange tror at det er dyrere å kjøpe reklameplass på TV enn i andre massemedier. Selv med relativt beskjedne beløp er det mulig å oppnå gode resultater.

Hvorfor TV-reklame?

· TV er det sterkeste medium i verden. Også i Norge.
· TV er uslåelig når det gjelder å demonstrere hva produkter kan gjøre rent fysisk.
· TV stimulerer flere sanser enn andre medier. TV kan bevege sinnet.
· Stemninger, følelser og sammenhenger knyttes til merker, produkter eller firmaer.
· Du kan vise frem produktet i forskjellige miljøer og situasjoner.
· Du kan gi assosiasjoner som går rett til hjertet.
· TV gir mulighet til å overbringe bilder, lyd, bevegelse og følelser.
· TV gir fortsatt status til et produkt. Selv små bedrifter med små budsjetter kan ha glede av TV.
· Den som er først ute med TV-reklame kan ha en kjempefordel overfor konkurrenter.
· Alle selskaper som i dag er ledende i USA var de som først tok TV-mediet i bruk.
· Det er flere eksempler på det samme også i Norge.

 
TVTrøndelag AS, Industriveien 13, HEIMDAL, tlf.: 93 42 68 02. Nettstedet er utviklet av W e b k o m p @ n i e t , © 2003