VIDEOJOURNALIST


TVTrøndelag har konsesjon for lokalfjernsyn i Sør-Trøndelag fylke og de nordtrønderske kommunene Stjørdal og Meråker

TVTrøndelag er Norges største lokale TV-stasjon. Stasjonen har 21 ansatte, av disse jobber 16 i redaksjonen. Nyheter, sport og magasin er våre viktigste satsingsområder. Stasjonen holder til i Trondheim sentrum.

TVTrøndelag har ledig et lengre vikariat med mulighet for senere fast ansettelse for videojournalist. Vedkommende vi er ute etter skal kunne jobbe som enmannsteam. Vi er ute etter en iderik, samfunnsorientert medarbeider som er villig til å stå på. Kvinner oppfordres til å søke. Klubbleder i redaksjonen er Frode Søraas.

Henvendelser om jobben rettes til ansvarlig redaktør Torbjørn Grøtte. (Telefon: 73 92 40 42)

Skriftlig søknad med CV sendes innen 15. oktober 2000 til:

TVTrøndelag AS
v/Ansvarlig redaktør
Postboks 551, 7405 Trondheim
Tlf.: 73 92 40 40 Faks: 73 92 40 89