Tips oss !
02270
 
Uke
Ma
Ti
On
To
Fr
1
       
6
7
2
9
3
 
 
TVT på nett
 
 
Blinksider
 
 
Programmer
 
 
Om TvTrøndelag
 
 
Markedsavd
 
 
Lokale Nyheter


Les de siste
nyhetene på Adressa.no


Verdalingen
 
Redaktør

 

Reklamefilmproduksjon

TVTrøndelag skal inneholde så mye lokal produsert reklame som mulig. Vi tilbyr annonsørene et kvalitativt godt reklamemiljø. Reklameproduksjonene skal ha høyest mulig kvalitet til overkommelige priser.

Mange annonsører tror det er dyrt, arbeidskrevende og komplisert å lage reklamefilm. Markedskonsulentene i TVTrøndelag bruker mye tid på å gi våre kunder råd om reklameproduksjon. Vi tar oss av både planleggingen og produksjon av filmene. Stasjonen har over tid opparbeidet en betydelig kompetanse på produksjon av reklamefilm.

En reklamefilm består gjerne av fire deler. Først etablerer man historien gjennom en pågående åpning hvor oppmerksomheten fanges med lyd og/eller bilde. I andre del opprettholdes interessen ved en presentasjon av produktfordelene (pris, kvalitet, egenskaper, nytteverdi). I tredje del av filmen gis en utdyping av argumentene, et konkret løfte eller bevis for produktets fordeler. Det er her mottakeren skal få lyst til å kjøpe produktet. Til slutt kommer oppsummeringen av budskapet og en konkret oppfordring til kjøp. Der kan man også fortelle hvor man får tak i produktet.

TV-reklame bør ta utgangspunkt i situasjoner som mottakerne gjenkjenner. Det fører til at budskapet har lettere for å bli akseptert.

TV-reklame er også et språk. Det kobler sammen sterke, klare bilder med en deilig, interessant lydside og en enkel tekst. TV-reklame påvirker flere sanser på en gang. Troverdighet oppnås i første rekke med ansikter som vekker tillit.

Bilder med fugleperspektiv signaliserer frihet, overblikk og styrke (jfr. bilreklamen). En kraftig beskjæring som gjør det vanskelig å orientere seg, kan ha en dramatisk effekt. Nærbilder benyttes også til appetittvekkende matbilder.

TV tilhører en sosial situasjon (i hjemmet). Vi foretar en rekke gjøremål (leser, prater, spiser, drikker osv.) foran TV-skjermen. Lydsiden er derfor viktig for å fange oppmerksomheten. Lyden skal forsterke den visuelle opplevelsen. Musikken og de andre lydene bringer oss i den rette stemningen. Det handler også om gjenkjennelse (spesiell jingle eller melodi). Gamle melodier benyttes til å selge alt mulig (gjenkjennelse). Musikkens ordlyd kan benyttes i den trykte reklamen (multimedia).

Mange ganger benyttes stemme og tekst samtidig. Ofte benyttes korte setninger, bokstavrim og rytme som underbygger lyd og bilde. Talemåter og vendinger fra dagliglivet, gjerne med en underfundig vri er også effektfullt. Teksten settes gjerne i forbindelse med produktets navn eller opplevelser som er knyttet til det.

Farger antyder grunnstemningen og skaper atmosfære. Man kan leke med likheter eller forskjeller. Det benyttes ofte rød, gul og grønn som vi kjenner fra trafikken. Rød signaliserer lidenskap, seksualitet, revolusjon mm. Blå er fjern og kald, frisk og harmonisk. Gul symboliserer lyset, solen, rikdom og det guddommelige.

Samspillet mellom bilde, lyd, tekst og farger kan tale til våre underbevisste og irrasjonelle sider. Det kan pirre våre skjulte drifter og behov. Reklamen arbeider mellom ønskeforestillinger og skrekkbilder som ytterpunkt. Noen ganger ser vi liv i fullkommen nytelse for eksempel fritid, sommer, ungdom og venner som evige idealer. Andre ganger er det frykten for alderdom, død, forfall og ensomhet. Avsender pirrer angsten for noe negativt og tilbyr noe positivt. Valg av produkt forteller om hvilket image vi ønsker å presentere for omgivelsene.

Gode råd og tips om reklamefilm:

– Tenk enkelt. For mange forskjellige visuelle elementer skaper forvirring.
– Ha bare ett budskap. Konsentrer deg om dette.
– Velg en stemme som passer til budskapet.
– Stemme, tekst og film må passe sammen. Elementene skal ikke sprike i ulike retning.
– Vis kun bilder som bidrar til å overbringe budskapet ditt.
– Ikke gå i detaljer om produktinnhold, tekniske spesifikasjoner, næringsverdi osv.
– For mange visuelle bevegelser og skiftninger senker og begrenser filmens oppmerksomhetsverdi.
– For produksjon av filmen og produksjonskostnaden, spiller lengden lite rolle.
– La lengden styres av budskapet, hvordan det skal uttrykkes og hva du trenger å få sagt.
– En lang film er ikke automatisk synonymt med god film.
– Bruk av humor, søte rolleinnehavere som babyer, barn og dyr og en gjennomgående personlighet (som du også bruker i andre sammenhenger) stimulerer oppmerksomheten.

 
Annonsører

Velkommen til vassfjellet skisenter

Melhusbanken


El-spesialisten !


 
TVTrøndelag AS, Industriveien 13, HEIMDAL, tlf.: 93 42 68 02. Nettstedet er utviklet av W e b k o m p @ n i e t , © 2003