Tips oss !
02270
 
Uke
Ma
Ti
On
To
Fr
1
       
6
7
2
9
3
 
 
TVT på nett
 
 
Blinksider
 
 
Programmer
 
 
Om TvTrøndelag
 
 
Markedsavd
 
 
Lokale Nyheter


Les de siste
nyhetene på Adressa.no


Verdalingen
 
Redaktør

 

Multimedieeffekt

En rekke studier har vist at effekten av reklame på print og på TV sammen, er større enn effekten av reklame i de to mediekanalene hver for seg. Mediene forsterker hverandre og skaper en multimedieeffekt.

Multimedieeksponering kan:
1) Gi bedre innlæring av budskapet
Kontakter gjennom både print og TV gir en bedre forståelse og innlæring av reklamebudskapet. Respondenter som blir eksponert for begge medier kan gjengi flere elementer og husket flere detaljer ved budskapet enn respondenter som kun blir eksponert gjennom ett medium.

2) Gjøre mottaker mer oppmerksom
Detaljer fra TV-reklamen blir i større grad gjengitt blant respondenter som først hadde lest annonsen på print. På samme måte ble detaljer ved annonser på print bedre husket av de som først var blitt eksponert for TV-reklamen.

3) Øke troverdigheten
Informasjons- og faktaorienterte annonser gir troverdighet til mer emosjonelle budskap i reklamefilmer, og reduserer eventuell tvetydighet og tvil rundt budskapet.

4) Øke sammenheng mellom budskap og produkt
Kombinasjonen annonser og reklamefilm gjør at mottaker i større grad oppfatter sammenhengen mellom plott, reklamebudskap og produkt. Mer faktaorienterte annonser bidrar til mer produktrelaterte reaksjoner på reklamefilmen.

5) Gi mer informasjon
Annonser på print gir ofte tilleggsinformasjon som en reklamefilm sjelden kan gi alene.

6) Gi en mer presis posisjonering
Budskapet blir tydeligere og feiltolkning mindre hvis reklamefilmen etterfølges av en annonse på print.

7) Komplettere opplevelsen av reklamefilmen
Kontakter gjennom flere medier gir økt gjenkjennelse av kjernen i reklamebudskapet – "produktets løfte" til forbrukeren blir tydeligere.

8) Føre til handling
Økt potensial for bearbeiding av reklamens salgsargumenter gjør at mottaker i større grad internaliserer argumentene for hvorfor de skal kjøpe produktet, og hvor de kan finne det. Dette utløser i sin tur kjøpshandlinger.

Kreative linker og variert utforming styrker multiplikatoreffekten

En forutsetning for å oppnå en multiplikatoreffekt er at det er en tydelig sammenheng mellom budskap og utforming i de medier som blir brukt. Det betyr ikke at man får de beste resultatene ved å ta et stillbilde fra reklamefilmen og bruke dette som annonse. Tvert i mot, de beste resultatene oppnås gjerne ved å variere utformingen av det samme budskapet i forskjellige medier. Variasjonen i utforming forenkler bearbeidingen av budskapet og forsterker hukommelsen.

 
Annonsører

Velkommen til vassfjellet skisenter

Melhusbanken


El-spesialisten !


 
TVTrøndelag AS, Industriveien 13, HEIMDAL, tlf.: 93 42 68 02. Nettstedet er utviklet av W e b k o m p @ n i e t , © 2003