Tips oss !
02270
 
Uke
Ma
Ti
On
To
Fr
1
       
6
7
2
9
3
 
 
TVT på nett
 
 
Blinksider
 
 
Programmer
 
 
Om TvTrøndelag
 
 
Markedsavd
 
 
Lokale Nyheter


Les de siste
nyhetene på Adressa.no


Verdalingen
 
Redaktør

 

Markedsundersøkelser

TVTrøndelag og Adresseavisen gjennomfører standardiserte målinger hos Norfakta fire ganger i året (uke 7, 19, 33 og 47).

De kvartalsvise Norfakta-målingene gjennomføres som telefonintervju med et representativt utvalg på 600 personer i aldersgruppene 18 år og eldre i kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal og Stjørdal.

Undersøkelsene inneholder to typer spørsmål. Vi kartlegger på den ene siden folks medievaner i de største lokale mediekanalene (leser-, lytter- og seervaner). Disse benyttes som bakgrunnsopplysninger i effektmålingene. Den andre spørsmålstypen kartlegger markedsposisjonen for aktørene i ulike bransjer.

Aktuelle bransjespørsmål er kjennskap, bruk og holdning til aktørene innenfor ulike bransjer. Eksempel på slike spørsmål er:

Image-målinger:

· Hvilke eiendomsmeglere har du kjennskap til?
· Hvilke eiendomsmeglere har du noen gang benyttet?
· Dersom du skulle selge bolig i dag, hvilke eiendomsmeglere vil du benytte?
Top of mind:
· Dersom jeg nevner bilforhandler, hvem tenker du først på (nr 1)?
· Og dernest (nr 2)?

Norfakta-måligene egner seg utmerket til å kartlegge uhjulpen kjennskap til aktørene i ulike bransjer. Undersøkelsen benyttes til å teste effekter av lokale reklamekampanjer. Norfakta-undersøkelsene er en erfaringsbase for bransjetrender, multimedie- og reklameeffekter.

Vi konsentrerer oss om Trondheim med pendlingsomland som testområde. De generelle spørsmålene kan benyttes som indikatorer på bransjeendringer. Ta kontakt dersom du trenger enkle markedskartlegginger av ditt firma eller produkt.
Pris pr. spørsmål: kr 3.000,- (pr. runde).

De viktigste bransjene kartlegges minst en gang pr. år. Disse skal tjene som referansemålinger (pre-tester) for å se effekten av markedstiltak som blir satt i verk.

Undersøkelsesplan for 2003 (med forbehold om endringer)

Bransjer
Februar
Mai
August
November
Dagligvarer
x
Tekstil/klær/sko
x
x
Bygg
x
Møbler
x
El./diverse
x
x
Næringsmidler
Bank/forsikr./fi.
x
x
Eiendomsmegl.
x
x
Bil
x
x
Kjøpesenter
x
xGallups Forbruker- og Media-undersøkelse

TVTrøndelag får utført løpende seermålinger hos Norsk Gallup Institutt. De leverer de offisielle seertallene for lokal-TV bransjen. Målingene blir rapportert månedlig. I tillegg blir det utarbeidet kvartalsvise hovedrapporter. Gallups Forbruker- og Mediaundersøkelse er gjennom Gallup PC også en sentral kilde i vår analyse av konkurransesituasjonen i det lokale næringsliv og en basis for vår medierådgivning.

Telefondelen i Forbruker- og Media (30.000 intervju) oppdateres to ganger i året (oktober og mars). Postaldelen oppdateres en gang i året (oktober). Siden markedsdataene i Forbruker & Media samles inn gjennom en postalundersøkelse, er alle spørsmål hjulpne dvs. at de spurte har fått se svaralternativene. Undersøkelsen er landsomfattende og gir oss muligheter til å foreta sammenligninger med andre deler av landet.

 
Annonsører

Velkommen til vassfjellet skisenter

Melhusbanken


El-spesialisten !


 
TVTrøndelag AS, Industriveien 13, HEIMDAL, tlf.: 93 42 68 02. Nettstedet er utviklet av W e b k o m p @ n i e t , © 2003