Tips oss !
02270
 
Uke
Ma
Ti
On
To
Fr
1
       
6
7
2
9
3
 
 
TVT på nett
 
 
Blinksider
 
 
Programmer
 
 
Om TvTrøndelag
 
 
Markedsavd
 
 
Lokale Nyheter


Les de siste
nyhetene på Adressa.no


Verdalingen
 
Redaktør

 

TVTrøndelag er en nyhetsbasert lokal-TV stasjon, tett og nært befolkningen i konsesjonsområdet. Stasjonen sender nyheter, magasin, vær og sport, sju dager i uken. TVTrøndelag er blitt en viktig aktør i det lokale mediebildet. Den ukentlige seeroppslutningen er i løpet av fem år økt fra 27 til 48 prosent, tilsvarende 114.000 seere.

TVTrøndelag er en av landets største lokal-TV stasjoner og områdets nest største reklamemedium. Stasjonen gir lokale annonsører tilgang til et reklamemedium med flere virkemidler enn noen annen mediekanal. Våre mer enn 350 annonsører har erfart at TV-reklame gir god kjennskapsbyggende og kjøpsutløsende effekt.

TVTrøndelag samarbeider med TVNorge om nyheter, beredskap og distribusjon. Adresseavisen er største aksjonær. TVTrøndelag har 21 fast ansatte. Stasjonen har solid økonomi og har gått med overskudd alle år fra 1998.

TVTrøndelag er en seermessig suksess og er en av de to største lokal-TV stasjonene i landet. Dette viser at trønderne setter pris på det produktet de blir presentert. Lokalpatriotismen er stor i Trøndelag. Dette gir positive effekter både for stasjonen og annonsørene.

TVTrøndelag gir nye grupper mulighet for å komme til orde i det slagkraftige fjernsynsmediet. Lokale bedrifter har fått en kanal hvor de kan kjøpe TV-reklame til overkommelige priser. Dette styrker det lokale næringsliv i konkurransen med de store riksdekkende kjedene.

Annonsører får stor oppmerksomhet når de benytter lokal-TV som annonsemedium. Det er stor interesse for lokale nyheter og reportasjer i Trøndelag. Seerne er med andre ord i en positiv sanseposisjon. Vi tilbyr et godt miljø for våre annonsører med høy kvalitet på sendingene. I tillegg er det på grunn av begrensete sendeflater og offentlig regelverk, få annonsører som konkurrerer om oppmerksomheten. TVTrøndelag gir lokale annonsører tilgang til et reklamemedium hvor flere virkemidler kan kombineres enn i noen annen mediekanal. Eksempler på slike virkemidler er bevegelige og ubevegelige bilder, tale, musikk, lydeffekter, tekst og animering. Derfor har reklame på TVTrøndelag stor effekt.

TVTrøndelag har konsesjon for hele Sør-Trøndelag, samt Meråker og Stjørdal. Dette området inneholder 235 000 innbyggere som er 13 år eller eldre. Vi har bygd ut sendere som i hovedsak dekker kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal og Stjørdal. Ved hjelp av fem sendere og kabelanlegg dekker TVTrøndelag 157.000 av konsesjonsområdets innbyggere.

Det er omtrent like mange kvinner og menn som ser på TVTrøndelag. Aldersfordelingen er også i tråd med fordelingen i befolkningen generelt. Dette innebærer at over halvparten av våre seere er under 45 år (57.000 seere pr. uke). Stasjonen er overrepresentert i de urbane deler av Trøndelag (75.000 seere i Trondheim pr. uke) samt blant de med høy husstandsinntekt. Det er også et høyt innslag av velutdannede folk blant TVTrøndelags seere. TVTrøndelag er med andre ord en ungdommelig og urban kanal.

TVTrøndelag legger vekt på nyheter, små og store aktualiteter, som gjenspeiler folks hverdag. Vi har gode seertall og konkurransedyktige reklamepriser. Vi gi lokale annonsører mulighet for en lokal vinkling i et slagkraftig medium. Våre annonsører har erfaring for at vi er god på kjennskapsbygging og profilering. I tillegg er det dokumentert at TVTrøndelag fungerer kjøpsutløsende.

TVTrøndelag har en egen reklamefilmprodusent. Vi formidler i tillegg oppdrag til eksterne produsenter. Markedsavdelingen har bred erfaring i produksjon av reklamefilm. Vi bistår gjerne med råd om og oppfølging av filmproduksjonene. I samarbeid med TVTrøndelag er det derfor ukomplisert å benytte fjernsynsmediet.

TVTrøndelag har 21 ansatte, av dette 13 redaksjonelle medarbeidere. Adresseavisen er største aksjonær (99%). Vi samarbeider med 19 andre lokale TV-stasjoner og overvåker nyhetsbildet for TVNorge. Vi sender TVNorge mellom egne programmer. Signalet tas inn med vanlig UHF-husantenne eller kabel.

TVTrøndelags første seks år

· En velfungerende mediebedrift med 21 ansatte
· Satser på nyheter, magasin, vær og sport
· Form og innhold er tett og nær
· Målet er å være den foretrukne lokale TV-kanal i området
· En av Norges to største lokal-TV stasjoner
· Konsesjonsområdets nest største lokale reklamemedium
· Har fått ungdom til se på lokale nyheter
· Har drevet med overskudd siden 1998
· Solid og langsiktig eier – Adresseavisen største aksjonær (99%)
· Samarbeider med TVNorge om nyheter, beredskap og distribusjon
· Vi skal vekke oppsikt og spore til debatt og engasjement.
· Vi gir seerne de lokale nyhetene på en direkte, uformell og enkel måte.
· Vi satser på nyhetsbasert TV-journalistikk som betyr noe for våre seere.
· Det vi lager skal være viktige, underholdende eller informativt for våre seere
· TVTrøndelag tilbyr TV-mediets egenskaper til lokale annonsører
· Lokal-TV er en viktig faktor i lokaldemokratiet
· Nye grupper får komme til orde på fjernsyn
· En kanal for små, lokale bedrifter
· Gir lokale bedrifter mulighet til å kjøpe TV-reklame til overkommelige priser
· Styrke de lokale bedriftene i konkurransen med de store nasjonale selskapene

 
Annonsører

Velkommen til vassfjellet skisenter

Melhusbanken


El-spesialisten !


 
TVTrøndelag AS, Industriveien 13, HEIMDAL, tlf.: 93 42 68 02. Nettstedet er utviklet av W e b k o m p @ n i e t , © 2003