Tips oss !
02270
 
Uke
Ma
Ti
On
To
Fr
1
       
6
7
2
9
3
 
 
TVT på nett
 
 
Blinksider
 
 
Programmer
 
 
Om TvTrøndelag
 
 
Markedsavd
 
 
Lokale Nyheter


Les de siste
nyhetene på Adressa.no


Verdalingen
 
Redaktør

 

TVTrøndelags fem første år

I forbindelse med utlysningen av konsesjon for lokal-TV i 1995, samlet fem selskaper som tidligere hadde hatt konsesjon for lokal-TV, seg om en felles konsesjonssøknad for Sør-Trøndelag, Stjørdal og Meråker. Disse selskapene var Trondheim Nær-TV, Stjørdal Media, Orkdal NærTV, Klæbu lokal-TV og Mediastud. I tillegg deltok også Adresseavisen og Norsk Lokal TV. Sistnevnte selskap var eid av A-pressen, Orkla, Norsk Aller og Telenor. Målsettingen var at Norsk Lokal TV var å bygge opp et nettverk av lokal-TV stasjoner. Da TVTrøndelag fikk forhandlet fram en meget god avtale om distribusjon, programproduksjon og nyhetsberedskap med TVNorge, solgte Norske Lokal TV sin aksjepost til Adresseavisen.

Konsesjonssøknaden ble sendt i slutten av september 1995 og TVTrøndelag fikk konsesjon medio januar 1996. Samarbeidsavtalen med TVNorge ble undertegnet på slutten av juni samme år. I midten av september begynte Tomas Kothe Næss som daglig leder/ansvarlig redaktør. Ut over høsten ble det arbeidet med rekruttering og opplæring av medarbeidere, innredning av lokaler, kjøp av utstyr og utbygging av sendernett.

TVTrøndelag startet på et gunstig tidspunkt. Året 1997 var fullt av interessante begivenheter som VM på ski, Tusenårs-jubileet og Cutty Sark seilasen. Den første sendingen var på lufta 20. januar. I august samme år sluttet daglig leder Tomas Kothe Næss. Stasjonen gikk da over til en toleder-modell med Geir Tønset som ansvarlig redaktør og Svend A. Eggen som daglig leder.

Det første året hadde stasjonen sin hovedsending kl. 19:30 med reprise kl. 23:15. Sendingen kl. 17:25 ble benyttet til magasinprogrammene Student-TV, Rosenborg-kanalen og Trondhjæm da sjø’. Høsten 1997 begynte stasjonen å planlegge en nyhetssending også i 17:30-sendingen. Programposten fikk navnet "Kortnytt" og ble avviklet kl. 17.50 på hverdager. Stasjonen var dermed først ute med TV-nyheter. Sendeflaten fra 17.25 inneholdt ellers reprise av foregåendes dags nyhetsmagasin. Ut over i 1998 ble det klart at sendingen kl. 17.30 på grunn av konkurransen fra TV2 og NRK ville komme til å bli viktigere for lokal-TV. TVTrøndelag besluttet derfor å flytte fram sin hovedsending fra 19:30 til 17.30.

I lys av den fine utviklingen i seertallene ble det i 1998 besluttet å holde stasjonen åpen gjennom sommeren. Samme sommer holdt til sammenligning de fleste lokal-TV stasjoner og NRKs lokalsendinger stengt i opptil åtte uker. Dette var så vellykket at andre lokal-TV stasjoner og NRKs lokalsendinger besluttet å holde sommeråpent etter dette.

Høsten 1998 startet stasjonen med Trafikkmagasinet. Programmet fikk allerede samme høst fikk Sør-Trøndelag fylkeskommunes trafikksikkerhetspris. Før felleferien i 1999 dekket stasjonen kampene i Skandia Cup. Dette er blitt en årviss foreteelse for TVTrøndelag. Magasindelen i sommersendingen besto av "Reisemål i Norge". Dette var programmer hvor de andre lokal-TV stasjonene laget reportasjer fra sitt eget område.

Våren 1999 ble ikke TVTrøndelag og RBK enige om en ny avtale om "Rosenborg-kanalen". RBK forhandlet i stedet fram en avtale med NRKMidtNytt, som etablerte en egen Rosenborg-revy. Programmet ble tatt av lufta etter ei sending. Årsaken var etter sigende at saken ikke var klarert med NRK sentralt. Bruddet mellom RBK og TVTrøndelag ledet til en del avispolemikk. TVTrøndelag begynte med programmene "Før" og "Etter" RBK-bortelaget. Programmene fikk langt bedre seeroppslutning enn den gamle Rosenborg-kanalen.

I januar 2000 besluttet ansvarlig redaktør Geir Tønset å fratre sin stilling. Torbjørn Grøtte ble ansatt som ny ansvarlig redaktør. Samme år begynte stasjonen med daglige sportssendinger. Disse ble svært godt mottatt.

Om våren ble det kjøpt inn en mobil link som muliggjorde direkteoverføringer fra begivenheter i ulike deler av byen. Linken ble første gang benyttet under Skandia Cup. Erfaringene med den mobile linken var også meget positive i forbindelse med Champions League.

Helgemagasinet Ukas Høydepunkt og ungdomsmagasinet FredagFredag hadde sine premierer i oktober. Samme høst begynte stasjonen å legge ut sine sendinger på internett slik at de kunne tas inn over alt i verden.

I februar 2001 ble sendeprofilen endret. Tidligere hadde sendingen vært delt i to med værmeldingen som midtpunkt. Nå ble sendingen delt i tre deler. Først kom nyhetene etterfulgt av en reklamepause. Deretter kom magasinet som også ble etterfulgt av en reklamepause. Den tredje blokken inneholdt Været, Sport’n og en nyhetsoppsummering. På slutten av året ble det foretatt endringer av Værmeldingen og studiodekor. I desember ble det gjort et forsøk med morgen-TV gjennom reprise av gårdagens sending og oppdaterte nyheter som løpetekst nederst i bildet.

Ved budsjett-behandlingen for 2001 ble det vedtatt å foreta en kraftig oppbemanning av markedsavdelingen. Avdelingen besto ved årsskiftet av fem personer. Fra 1. mars ble det ansatt ytterligere to selgere, en reklamefilmprodusent og en markedssekretær.

På landsmøtet Norsk Forbund for Lokal-TV landsmøtet i Trondheim 3. – 4. mai klargjorde representanten fra Statens Medieforvaltningen og statssekretæren i Kulturdepartementet at det et var stor sannsynlighet for at de eksisterende konsesjonærene ville få fornyet sine konsesjoner. Etter sommerferien ble det lagt ned mye arbeid i den nye konsesjonssøknaden. Sør-Trøndelag var et av de områdene hvor A-pressen leverte en konkurrerende søknad.

I løpet av 1998 kjøpte Adresseavisen Orkdal NærTVs og Klæbu lokal-TVs aksjer i TVTrøndelag. Året etter kjøpte konsernet aksjene til Stjørdal Media og Trondheim Nær-TV. Etter dette var det to aksjonærer tilbake i TVTrøndelag; Adresseavisen og Mediastud.

I jubileumsåret er TVTrøndelag en nyhetsbasert lokal-TV stasjon, tett og nært befolkningen i konsesjonsområdet. Stasjonen sender nyheter, magasin, vær og sport, sju dager i uken. Siden starten for fem år siden har TVTrøndelag blitt en viktig aktør i det lokale mediebildet. Den ukentlige seeroppslutningen er økt fra 27 til 47 prosent, tilsvarende 110.000 seere.

TVTrøndelag er områdets nest største reklamemedium. Stasjonen gir lokale annonsører tilgang til et reklamemedium med flere virkemidler enn noen annen mediekanal. Våre mer enn 250 annonsører har erfart at TV-reklame gir god kjennskapsbyggende og kjøpsutløsende effekt.

TVTrøndelag er en seermessig og økonomisk suksess. Adresseavisen er største aksjonær. TVTrøndelag samarbeider med TVNorge om nyheter, beredskap og distribusjon. Stasjonen er en av landets største og mest lønnsomme lokale TV-stasjoner. Stasjonen har solid økonomi og har gått med overskudd alle år fra 1998. TVTrøndelag har 24 fast ansatte.

 
Annonsører

Velkommen til vassfjellet skisenter

Melhusbanken


El-spesialisten !


 
TVTrøndelag AS, Industriveien 13, HEIMDAL, tlf.: 93 42 68 02. Nettstedet er utviklet av W e b k o m p @ n i e t , © 2003