Søndag 30. Januar

09:30 Ukemagasinet
Ved Odd Rune Wolden

10:00 Ukemagasinet
Ved Odd Rune Wolden

10:30 Student-TV

23:15 Student-TV